Projekty dofinansowane ze środków UE

Fundusze Europejskie

Projekt pt.: „Internacjonalizacja marki KONWERGA”

Realizowany w ramach umowy nr. POIR.03.03.03-30-0180/20-00 z dnia 08.07.2020 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Całkowity koszt projektu: 393 100,00 zł

Współfinansowanie UE: 294 825,00 zł (75% wartości projektu)

Cel projektu: rozszerzenie działalności eksportowej firmy Konwerga sp. z o.o., nawiązanie nowych kontaktów handlowych i promocja oraz wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w branży IT/ICT.