xWDM

Systemy transportu optycznego zwielokrotnienia falowego xWDM, stanowią podstawę budowy każdej większej sieci światłowodowej umożliwiając jej bardziej efektywne wykorzystanie, zarówno w zakresie zwiększenia pojemności bitowej, jak i wydłużenia zasięgu transmisji. Dzięki zwielokrotnieniu poszczególnych transmisji na różnych długościach fali oraz zaawansowanemu sterowaniu przepływem strumieni, zarówno na poziomie kanału optycznego, jak i elektrycznego (OTN), sieć światłowodowa staje się  dużo  bardziej  pojemna,  elastyczna
i wszechstronna. W dzisiejszym świecie technologie klasy CWDM / DWDM nie są potrzebne już tylko operatorom telekomunikacyjnym, lecz także wielu przedsiębiorstwom posiadającym rozproszone centra danych. Systemy transportu optycznego xWDM to niezawodność, wysoka wydajność, duże zasięgi transmisji oraz bezpieczeństwo. Ewolucja systemów xWDM doprowadziła do powstania sieci SDON (Software Defined Optical Networks), które są najnowszym przejawem rozwoju tej technologii. Technologia xWDM leży też u podstaw najszybszych obecnie dostępnych lub projektowanych sieci, takich jak Terabit Ethernet, w których przepływności przekraczają 100Gb/s, a nawet wykraczają poza 1Tb/s, dzięki zastosowaniu nowej generacji światłowodów wielordzeniowych IPT. Posiadamy szerokie kompetencje w zakresie projektowania, implementacji i serwisowania sieci transportu optycznego xWDM, poparte wieloletnim doświadczeniem i dużą ilością wdrożonych systemów.

xWDM