Czujniki IoT

Potrzeba badania i pomiaru różych zjawisk fizycznych spowodowała, iż na rynku dostępna jest szeroka oferta czujników IoT. Ich integracja z infrastrukturą miejską może obniżyć koszty i poprawić zrównoważony rozwój. Przykładem rozwiązania Smart City są inteligentne systemy parkingowe oparte na czujnikach IoT badających zajętość miejsc. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy także czujniki z technologią LoRaWAN, która zapewnia bezpłatną bezprzewodową transmisję na duże odległości, niskie zużycie energii i prostą implementację

Czujniki IoT