Firewall

Zapora ogniowa (Firewall) to urządzenie zabezpieczające sieć, które monitoruje przychodzący i wychodzący ruch sieciowy oraz decyduje, czy zezwolić na określony ruch, czy go zablokować na podstawie zdefiniowanego zestawu reguł bezpieczeństwa. Zapory sieciowe, zwłaszcza zapory nowej generacji, które sprawdzają pakiety na poziomie aplikacji stosu TCP/IP i są w stanie zidentyfikować aplikacje, takie jak Skype czy Facebook, oraz egzekwować zasady bezpieczeństwa w oparciu o typ aplikacji, koncentrują się na blokowaniu złośliwego oprogramowania i ataków w warstwie aplikacji. Zapory sieciowe mogą działać w oparciu o wcześniej ustalone zasady, aby lepiej chronić sieć, a także przeprowadzać szybkie oceny w celu wykrycia inwazyjnych lub podejrzanych działań, takich jak złośliwe oprogramowanie, co w konsekwencji może doprowadzić do ich wyłączenia. Zapora sieciowa może być sprzętowa, programowa lub stanowić jedno i drugie.

Firewall