ITS

Inteligentne systemy transportowe (ITS) to rozwiązania integrujące wiele narzędzi odpowiadających za transport i bezpieczeństwo aglomeracji miejskich. Nowoczesne systemy łączą rozwiązania odpowiadające za sterowanie ruchem drogowym, realizację priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego, systemy informacji dla kierowców, systemy wizyjne oraz systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Nasza wykwalifikowana kadra zapewnia wsparcie przy doborze komponentów dla podsystemów ITS oraz wykonanie integracji pomiędzy systemami, w tym dostarczenie platformy integrującej.

ITS