Analityka wizyjna

Odpowiedni dobór systemów detekcyjnych będących źródłem danych dla systemów realizujących ideę Smart City jest wyzwaniem dla projektantów inteligentnych systemów zarządzania transportem, obsługi parkingów czy zarządzania bezpieczeństwem miast lub obiektów. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji oraz rozwiązań klasy BigData, obecne algorytmy wizyjne pozwalają na niemal bezbłędną klasyfikację typów pojazdów, tablic rejestracyjnych, liczby osi pojazdów, przejazdu na czerwonym świetle, a także kontrolę perymetryczną (detekcja twarzy, detekcja wtargnięcia do obiektów chronionych, wykrywanie włóczących się osób). Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz zdobytemu doświadczeniu w realizacji wielu zaawansowanych projektów, dobierzemy odpowiednie rozwiązania, poczynając od specjalistycznych kamer, po odpowiednie oprogramowanie analityczne lub dostosujemy istniejąca infrastrukturę tak, aby była Smart bez ponoszenia kosztów „budowy od podstaw”. Ponadto zintegrujemy rozwiązania w ramach zaawansowanych systemów bezpieczeństwa SMS lub systemów klasy PSIM.

Analityka wizyjna