Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Wdrożenie           zaawansowanych          rozwiązań          informatycznych
i infrastrukturalnych wymaga wkładu finansowego. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego na swoim pokładzie zatrudniamy osoby mające doświadczenie w wyszukiwaniu oraz pozyskiwaniu dofinansowania z programów Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych