NAC - Network Access Control

Rozwiązania kontroli dostępu do sieci (NAC) zapewniają widoczność sieci i zarządzanie dostępem poprzez egzekwowanie zasad dotyczących urządzeń i użytkowników sieci korporacyjnych. Ponieważ organizacje muszą obecnie liczyć się z gwałtownym wzrostem liczby urządzeń mobilnych mających dostęp do ich sieci a wraz z nimi zagrożeniami bezpieczeństwa, niezwykle ważne jest posiadanie narzędzi zapewniających widoczność, kontrolę dostępu i zgodność z przepisami, które są niezbędne do wzmocnienia infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego. System NAC może odmówić dostępu do sieci urządzeniom niezgodnym z wymogami, umieścić je w obszarze objętym kwarantanną lub zapewnić im jedynie ograniczony dostęp do zasobów obliczeniowych, zapobiegając w ten sposób infekowaniu sieci przez niezabezpieczone węzły. Bezpieczna kontrola dostępu do sieci zapewnia również dodatkowe poziomy ochrony poszczególnych części sieci po uzyskaniu dostępu przez użytkownika, zapewniając bezpieczeństwo aplikacji. Niektóre rozwiązania kontroli dostępu do sieci mogą obejmować kompatybilne elementy kontroli bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie i zwiększona widoczność sieci.

NAC – Network Access Control