WiFi

Wygoda pracy bez kabla oraz rozwój technologii spowodowały, iż WiFi stało się obecnie dominującą technologią dostępową. WiFi korzysta z nielicencjonowanych, ogólnodostępnych częstotliwości 2,4GHz i 5GHz. Zasoby te są jednak ograniczone. Rynek został praktycznie zalany tanimi Access   Pointami  (AP),   które   w  efekcie   zaśmiecają    pasmo   radiowe
i powodują, iż wielu użytkowników kojarzy WiFi z małą stabilnością, niskimi prędkościami, zerwanymi połączeniami. Sieci WiFi projektowane i budowane przez nas cechują się wyjątkową stabilnością, dużymi zasięgami i wysokimi wydajnościami transmisyjnymi. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu w projektowaniu i budowie tego typu sieci potrafimy dobierać rozwiązania szyte na miarę, niezależnie od tego, czy istotny jest bezpieczny i funkcjonalny dostęp do zasobów sieci LAN, czy niezawodność i wysoka wydajność sieci. W tym celu proponujemy rozwiązania bazujące na technologii MIME i OFDMA oraz transmisję w paśmie 6GHz, na co pozwalają lub wkrótce pozwolą obecne już na rynku lub nadchodzące nowe standardy WiFi 6E i WiFi 7. Posiadamy szerokie doświadczenie w budowie sieci WiFi w najróżniejszych środowiskach, zaczynając od tradycyjnych biur i budynków, przez fabryki i magazyny, kończąc na sieciach zewnętrznych, pokrywających duże połacie terenu (dostęp HotSpot i sieci w technologii Mesh).

WiFi