SDIP

SDIP – Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
Szybki oraz sprawny dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji na temat funkcjonowania komunikacji zbiorowej jest niezwykle istotny dla nowoczesnych miast, lotnisk, dworców oraz firm transportowych. Doświadczenie i zdobyte przez nas kompetencje pozwalają na dobranie i stworzenie odpowiedniego systemu, pozwalającego na zaplanowanie podróży dostosowanej do wymagań użytkownika optymalizując czas przejazdu lub liczbę przesiadek dzięki rzetelnej informacji przekazywanej za pomocą tablic (TIP) oraz aplikacji . Wdrażane rozwiązania pozwalają na wydajniejszy nadzór i kontrolę realizowanych przewozów, pod kątem ich punktualności oraz awaryjności, co przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie taborem, a także właściwe pod kątem technicznym i ekonomicznym zaplanowanie rozkładów jazdy.

SDIP