Monitoring wizyjny – nasze realizacje

Monitoring wizyjny – nasze realizacje

W tekście dotyczącym związku AI z monitoringiem skupiłem się bardziej na teorii, przedstawiając na czym polega technologia monitoringu wizyjnego. Oczywiście, zostało tam przedstawionych kilka pomysłów na jej wykorzystanie w sferze publicznej czy też do użytku prywatnych przedsiębiorstw, jednak to te praktyczne przykłady zazwyczaj są tymi najciekawszymi, stąd pomysł na ten artykuł.

Jako integrator IT z wieloletnim doświadczeniem, możemy pochwalić się licznymi realizacjami – w tym również, a może zwłaszcza z zakresu CCTV. Szeroki potencjał wykorzystania monitoringu wizyjnego przedstawię na podstawie naszych 3 projektów, kompletnie odmiennych pod względem przeznaczenia i oczekiwań klientów, które jednak łączy wspólna technologia.

  • Wdrożenie zintegrowanego systemu służącego do odczytu i analizy tablic rejestracyjnych dla KWP Białystok

Dzięki naszemu zaawansowanemu systemowi monitoringu tablic rejestracyjnych, stworzonemu specjalnie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, udało się skutecznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie województwa podlaskiego. Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na potrzebę poprawy działań wykrywczych i efektywności walki z przestępczością drogową, przy pomocy środków unijnych w ramach programu INTERREG V-A LITWA – POLSKA.

Nasze rozwiązanie opiera się na specjalistycznych kamerach wyposażonych w zaawansowaną analizę obrazu, działających autonomicznie na terenie województwa. Każda kamera jest wyposażona:

•           Oświetlacze IR, zapewniające doskonałą pracę, niezależnie od pory dnia, co umożliwia ciągłą obserwację,

•           Zasilanie hybrydowe, które uniezależnia je od stałego zasilania – tym samym wszelkie awarie linii elektrycznych i przerwy w dostawie prądy nie stanowią problemu!

•           Moduł kontrolno-pomiarowy, umożliwiający monitorowanie parametrów środowiskowych i kontrolę zasilania poszczególnych urządzeń. Dzięki niemu możliwe jest również śledzenie napięcia zasilania, poziomu naładowania akumulatorów, temperatury samego urządzenia. Wszystkie powyższe parametry zapewniają optymalną wydajność oraz bezpieczeństwo działania systemu.

Dane z kamer są przesyłane do centralnego serwera za pomocą komunikacji bezprzewodowej LTE, co umożliwia szybką transmisję informacji oraz generowanie raportów. System przechowuje dane zebranych z punktów kamerowych, a nasze oprogramowanie pozwala na swobodne przeszukiwanie bazy pod kątem daty, lokalizacji czy numeru rejestracyjnego.

Jednym z kluczowych elementów naszego systemu jest punkt mobilny, czyli specjalnie przystosowany samochód wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie operacji z 4 kamer na raz. Dzięki temu, działania mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, niezależnie od dostępności infrastruktury stacjonarnej.

Główną korzyścią dla naszego klienta jest możliwość szybkiego reagowania na sytuacje drogowe oraz skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępczości drogowej. Nasz system umożliwia dostarczenie rzetelnych danych w krótkim czasie, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego i zwiększenie skuteczności działań policji.


  • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Placu Kolegiackiego

Podczas realizacji tego zadania, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze Placu Kolegiackiego.

Żeby sprostać wymaganiom naszego klienta, wykonaliśmy nasz projekt w oparciu o cztery główne cele:

•           Ochronę mienia i osób. Oczekiwania klienta były jasne i skoncentrowane na objęciu ochroną zarówno architektury nowego placu jak i osób i mienia przed różnymi zagrożeniami, włączając akty wandalizmu.

•           Monitorowanie ruchu i ilości pojazdów. Wprowadzone przez nas funkcjonalności umożliwiły weryfikację respektowania ograniczeń w ruchu i parkowaniu, a także zapewniły kontrolę wjazdu na teren Urzędu Miasta. Wykorzystane przez nas kamery umożliwiły weryfikację obiektów w strefie, zliczanie osób oraz klasyfikacja obiektów (np. ludzie, pojazdy).

•           Integrację z istniejącym systemem monitoringu na terenie Poznania. Umożliwiło to obserwację kamer z różnych stanowisk operatorskich oraz bezprzerwową archiwizację obrazu. Dzięki temu kontrola nad całością systemu jest znacznie łatwiejsza.

•           Zadbanie o zabytki w obrębie Placu Kolegiackiego. Ważnym punktem projektu było dostosowanie naszych rozwiązań do oczekiwań Konserwatora Zabytków celem ochrony dziedzictwa oraz zapewnienia estetyki pod kątem infrastruktury miejskiej.

 

Efektem końcowym naszej pracy jest rozbudowany system monitoringu wizyjnego, który znacząco zwiększył bezpieczeństwo na obszarze Placu Kolegiackiego, a przy okazji zachowuje estetykę miejską i respektuje dziedzictwo kulturowe. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym, operatorzy mogą szybko reagować na incydenty oraz dostarczać analizy dowodowe w przypadku interwencji sądowych.


  • Zestaw do mobilnego monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla firmy PERN S.A.

W odpowiedzi na potrzeby PERN S.A., firmy zajmującej się strategicznym zarządzaniem infrastrukturą naftową, opracowaliśmy mobilne zestawy monitoringu wizyjnego, umożliwiające bieżący nadzór nad obszarami trudno dostępnymi, zwłaszcza nad tymi nieposiadającymi stałego źródła zasilania. Klient oczekiwał również, aby rozwiązanie było autonomiczne, niezależne od tradycyjnych źródeł energii elektrycznej, oraz aby było zintegrowane z istniejącym systemem monitoringu w firmie.

Dodatkowo, istotnym wymaganiem było zapewnienie zabezpieczenia przed kradzieżą i aktami wandalizmu oraz możliwość zdalnego zarządzania i kontroli nad każdym zestawem. Oczekiwania klienta obejmowały także przeszkolenie pracowników z obsługi oraz dostarczenie pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego wraz z pełną dokumentacją techniczną.

W ramach projektu zrealizowaliśmy budowę dwóch mobilnych zestawów, zapewniających pełen nadzór nad obiektami strategicznymi. Każdy zestaw oparty jest o przyczepę o wadze nieprzekraczającej 750 kg, z zabudowaną przestrzenią ładunkową oraz regulowanym masztem pozwalającym na wyciągnięcie zestawu kamerowego na wysokość 5 metrów, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie optymalnego zasięgu monitoringu.

Na maszcie kamerowym każdego zestawu zlokalizowano 4 kamery stacjonarne oraz kamerę obrotową patrolującą dalekiego zasięgu. Obrazy z kamer są archiwizowane na wewnętrznym rejestratorze, co umożliwia podgląd materiałów z centralnego Centrum Bezpieczeństwa PERN.

Zintegrowaliśmy systemy CCTV w tym analityki wideo, z systemem sygnalizacji włamania i napadu oraz układami monitorowania parametrów środowiskowych. Dodatkowo, każdy zestaw wyposażono w głośnik do rozgłaszania komunikatów, oświetlacze podczerwieni dla widoczności nocnej oraz czujniki mikrofalowe zapewniające pełne pokrycie terenu.

Każdy zestaw jest wyposażony w akumulatory podtrzymujące zasilanie, które zapewniają autonomiczną pracę przez określony czas, nawet w przypadku braku stałego źródła zasilania. Dzięki panelom solarnym zestaw może pracować niezależnie od zewnętrznych źródeł energii, co czyni go idealnym do stosowania w obszarach trudno dostępnych. Zestaw akumulatorów podtrzymujących zasilanie zapewnia: 72h działania zestawu bez podłączonego źródła zasilania, 120h z podłączonym układem paneli solarnych w okresie październik-marzec oraz autonomiczną pracę z podłączonym układem paneli solarnych w okresie kwiecień-wrzesień.

Wszystkie komponenty zostały wyposażone w zabezpieczenia fizyczne, co zapewnia bezpieczny transport i montaż zestawu w terenie.

Dzięki naszym rozwiązaniom, PERN ma możliwość skutecznego monitorowania i zabezpieczania obszarów trudno dostępnych, spełniając wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności z obecnym systemem monitoringu.


Przedstawione przypadki zastosowania technologii monitoringu wizyjnego dowodzą jej wszechstronności oraz szerokiego spektrum możliwości wykorzystania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wdrażane systemy monitoringu wizyjnego nie tylko zwiększają poziom bezpieczeństwa, ale także umożliwiają skuteczne przeciwdziałanie przestępczości, ochronę mienia i dziedzictwa kulturowego oraz efektywne zarządzanie infrastrukturą.

Co ważne, technologia CCTV nieustannie się rozwija, oferując coraz nowsze i bardziej zaawansowane możliwości. Dzięki postępowi technologicznemu, systemy monitoringu stają się coraz bardziej inteligentne, elastyczne i łatwe w zarządzaniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ta lub inna technologia mogłaby pomóc rozwinąć się Twojej firmie, skontaktuj się z nami https://konwerga.pl/kontakt/ i porozmawiajmy o Twoich potrzebach.